Vapenrulla för ofrälse

Skriv din text här ...

Borås Heraldiska Förening
SV-4 Registrerat 2008-01-08.
(Ansökan 2007:43)

Sköld: I blått tre störtade ullsaxar av guld, ställda två över en.

Hjälmtäcke: -

Hjälmprydnad: -

Gustaf Albin, Borås
Ansökan: 2016:52 Bild: KDHSköld: I grönt ett kors av silver med nedtill utväxande trädrötter, däröver en ginstam av silver belagd med ett grönt bevingat hjul, åtföljt på vardera sidan av en lingonklase med tre röda lingon och tre gröna blad.Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.Hjälmprydnad: En uppflygande duvhök av silver.

Jan Andersson, Borås
Ansökan: 2016:65 Bild: KDHSköld: I guld en grön kandelaber med tre armar, överlagd med en blå sänkt bjälke belagd med ett svärd av guld.Hjälmtäcke: Blått och grönt fodrat med guld.Hjälmprydnad: Två motvända tillbakaseende svarta korpar sittande på parerstången på ett avbrutet uppskjutande svärd av guld [blasoneringen rättad 2017-09-09].

SV-367 Stefan Bede, Göteborg
Registrerat 2017-02-05
Ansökan: 2016:3 Bild: KDHSköld: I svart en stormstege, ovan åtföljd av två sexuddiga stjärnor, allt av guld.Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.Hjälmprydnad: Två svarta horn.

SV-78 Conny Bennibring, Borås
Registrerat 2010-01-21.
(Ansökan 2008:10)Sköld: I blått en stolpe av silver åtföljd av två frånvända avslitna lejonhuvuden av guld och med röd beväring under två rosor av silver med röd blombotten och gröna foderblad.Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.Hjälmprydnad: Två blå örnvingar gemensamt belagda med en ros av silver med röd blombotten och gröna foderblad.

Björkman Ginstyckad i guld och blått med ett andreashjulkors vars balkvis ställda arm är utdragen mot sköldens övre dextra hörn och avslutad med en pilspets, allt i växlande tinkturer. Blått hjälmtäcke fodrat med guld. Tre blå fjäderpennor.  

SVR

SV-241 Peter Cadier, Sätila
Registrerat 2014-03-01
Ansökan: 2012:22 Bild: CABSköld: I svart en snöstjärna av guld vars armar bildats av kvistar med ekblad.Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.Hjälmprydnad: En svart lilja.

SV-138 Peder Claésson, Brämhult
Registrerat 2011-10-04
(Ansökan: 2009:32)Sköld: I grönt en gående gårdfarihandlare med fässing över vänster axel, allt av guld, hållande en röd balansvåg i höger hand och en röd alnstav i vänster hand, samt ovan sinister åtföljd av en öppen ullsax av silver.Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.Hjälmprydnad: En uppkommande grönklädd böjd arm med naturfärgad hand hållande en röd stiftpenna.

Ekengren I blått en avhuggen balkvis ställd ekgren med på vardera sidan ett ekollon och därunder ett löv, allt av guld. Blått hjälmtäcke fodrat med guld. En uppstigande svart stenbock med röd beväring. 

SVR 

SV-69 Thomas Falk, Borås
Registrerat 2009-07-18.
(Ansökan 2008:19)Sköld: I svart en fläkt falk, ovan åtföljd av en och nedan av tre femuddiga stjärnor, ordnade två och en, allt av guld.Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.Hjälmprydnad: En femuddig stjärna mellan två vingar, allt av guld.

Förne 

I svart fält en flygande fladdermus över en avtagande måne, allt av silver. Svart hjälmtäcke fodrat med silver. Två oxhorn fem gånger delade i svart och silver. Bild saknas 

SV-64 Günther Koerffer, Ulricehamn
Registrerat 2009-07-18.
(Ansökan 2008:9)Sköld: I blått ett lejon av guld med röd beväring hållande en korg av guld varur två uppskjutande korslagda pilar av guld, samt däröver en av en tinnskura bildad ginstam av guld.Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.Hjälmprydnad: Ett lejon av guld med röd beväring uppstigande ur en korg av guld och i höger tass hållande två korslagda pilar av guld med röda fan.

SV-331 Mikael Lakatos, Bollebygd
Registrerat 2016-09-01
Ansökan: 2015:10 Bild: KDHSköld: I guld en svart ros med blombotten av guld, däröver en av en liljeskura bildad svart ginstam.Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.Hjälmprydnad: Ett uppkommande hjorthuvud av guld.

SV-148 Johan Lammer, Borås
Registrerat 2011-10-04
(Ansökan: 2010:12)Sköld: Medelst vågskura kluven i rött, vari ett utåtseende, uppkommande och från skuran framkommande halvt vädurshuvud av guld, och blått, vari två av vågskuror bildade stolpar av silver.Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.Hjälmprydnad: Två vädurshorn av guld.

Lundstedt 

I fält av silver en svart panter hållandes ett ankhkors. 

Lundström, Gustav 
SV-32 Registrerat 2008-08-27.
(Ansökan: 2007:20)Sköld: Delad i silver, vari i posten tre gröna kopplade trekanter ställda två över en, och grönt, vari i ginposten tre kopplade trekanter av silver ställda två över en, av en av vågskuror bildad bjälke av silver ovan avgränsad med en grön vågskuresträng.Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.Hjälmprydnad: Tre från samma punkt uppväxande grankvistar av silver överlagda med tre gröna kopplade trekanter ställda två över en.

Ryssnässläkten 

I blått fält en kärve av guld på en kälke av silver över en stam av silver. Blått hjälmtäcke fodrat med silver. Ett hästhuvud av silver mellan två vingar delade i silver och blått respektive i blått och silver. 

SV-67 Johan Svantesson Sjöberg, Ulricehamn
Registrerat 2009-07-18.
(Ansökan 2008:14)Sköld: I blått en sänkt sparre ovan åtföljd av två snedrutor och nedan av en simmande svan med lyftade vingar, allt av guld.Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.Hjälmprydnad: En liljehaspel av guld mellan två blå vingar med vingpennor av guld.

Svantesson I blått fält ett lok nedan åtföljt av en skyttel, allt av guld. Blått med foder av guld. En upprest blå grip med beväring av guld, hållandes en stav med fana av silver. 

SV-379 Jurgen Urbas Brämhult
Registrerat 2017-09-09
Ansökan: 2016:15 Bild: KDHSköld: I fält, spetsrutat i silver och blått, en blå stolpe belagd med en ros över en bepansrad arm hållande en blixt, allt av silver.Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.Hjälmprydnad: En blå bepansrad arm hållande en blixt av silver.

  Wasling - Borås

SV-10Registrerat 2008-01-08.
(Ansökan 2007:6)

Sköld: I svart en avhuggen kärve av guld med två ax lämnade oavhuggna och nedhängande.Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.Hjälmprydnad: Två svarta vingar med vingpennor av guld.

Åsklund (Oscarsson) 
SV-5 Registrerat 2008-01-08.
(Ansökan 2007:1)Sköld: I blått ett blixtrande moln av guld.Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.Hjälmprydnad: Två blå hjorthorn, vartdera besatt med tre eklöv av guld.