Äldre borgerlig vapenrulla

Släkt- och personvapen i äldre tid, fram till år 1900.
Ordensvapen ingår ej.

Vapnen tillhör personer som kommer ifrån eller bor i Sjuhärad.
Dessa äldre vapen var inte registrerade och inte beständiga på det sättet vi menar. De var alltså inte släktvapen. De var i regel (med mycket mycket få undantag) personliga så den som önskar ta upp en stamfaders vapensköld bör göra någon form av justering. Det förekommer även att en och samma person för två helt olika vapen. 

Alla bilder är collage som bygger på de vapen som gjorts för Svenska Heraldiska Föreningens matrikel. 

Andersson

Lars Andersson bonde och nämndeman i Stjärnebo, Am....
Känt: 1715
Källa: Mtl Älvsborgs län 1715.

Sköld: En sexuddig stjärna.
Hjälmprydnad: -

Buthelius

Herlacus Erici Buthelius (död 1689), kyrkoherde i
Känt: 1688
Källa: Eder 14.

Sköld: En vakande trana på mark.
Hjälmprydnad

Edman

Erik Edman (född 1736), kapten vid Älvsborgs infanteriregemente.
Namnet Edenhielm förekommer i släkten. 
Känt: 1772  
Källa:  Eder 261.

Sköld: Medelst en nedvänd fransk lilja ginstyckad i guld, vari en bygelhjälm sedd framifrån, och blått, vari tre brinnande granater, ordnade en över två.
Hjälmprydnad

Elers

Henric Wolter Elers, auditör vid Älvsborgs infanteriregemente.
Känt: 1772
Källa: Eder 261. E., 189(6).

Sköld: En sinistervänd röd ekorre på mark med båda tassarna hållande en grön kvist.
Hjälmprydnad: En sinistervänd röd ekorre mellan två horn av silver.
Valspråk: Recte faciendo neminen timeas.

Forselius

Laurentius Forsselius (1653-1729), kyrkoherde i Rå
Känt:
Källa: Eder 21. 33. 43.

Sköld 1: En duva med olivkvist i näbben sittande på en stubbe med grönskande skott på en gräsbevuxen kulle.
Hjälmprydnad 1: Ett timglas.
Sköld 2: En ginbalksvis ställd ström ovan åtföljd av ett timglas.
Hjälmprydnad 2: Ett (träd) uppväxande mellan två (vingar).

Friberg

Hans Månsson Friberg  (död 1710), fänrik vid Älvsborgs infanteriregemente.

Känt: 1700
Källa: Eder 229.

Sköld: En sinistervänd harneskklädd arm svingande ett svärd.
Hjälmprydnad: Två vingar.

Gudhemius  

Petrus Gudhemius (1679-1751), kyrkoherde i Böne, men namnet antyder att han kan vara född i Gudhem. 
Känt: 1743
Källa: Eder 43. 21.

Sköld: Ett tvåvåningars stenhus (med gavel synlig på dexter sida).
Hjälmprydnad: Ett latinskt kors mellan två vingar.

Gustavsson

Jonas Gustavsson bonde i Skepphult, Skepphult, 1715 
Känt: 1715
Källa: Mtl Älvsborgs län 1715.

Sköld: En uppväxande blomma med flera stjälkblad.
Hjälmprydnad: -

Hellstadius

Hellstadius I. (äldre ätten). Känt från 1697 i sigill

Känt: 1697
Källa: (Magnus Bäckmark)

Sköld: I blått fält en duva av silver med röd beväring sittande på en lövad gren av guld.
Hjälmprydnad: I blått fält en duva av silver med röd beväring sittande på en lövad gren av guld.
Valspråk: Metam tene ("Håll fast vid målet").

Hodhelius

Ambernus (död 1703), kyrkoherde i Herrljunga, 1697
Känt: 1697
Källa: Eder 21.

Sköld: En kalk.
Hjälmprydnad: -

Hofflander

Petter (född 1733), löjtnant vid Älvsborgs infanteriregemente. Namnet stavas även Hoflander.
Känt: 1772
Källa: Eder 261.

Sköld: I blått fält ett bajonettförsett gevär korslagt med en värja.
Hjälmprydnad: -

Holm  

Bengt, (kyrkoherde?/Bonde?) i Holmarp, Roasjö.
Känt: 1715
Källa: Mtl Älvsborg 1715.

Sköld: Ett träd uppväxande från gräsbevuxen mark.
Hjälmprydnad: Två uppväxande småblommiga blommor med flera blad.

Hval

Lars 1678-1753, kyrkoherde i (Södra) Ving,
Känt: 1752
Källa: Eder 47.

Sköld: En kalk.
Hjälmprydnad: Två vingar.

Ivarsson

Anders Ivarsson, nämndeman (bonde) i Södra Säm, Naverstad,
Känt: 1752
Källa: Mtl Gbg och Bohus 1752.

Sköld: (otydligt)
Hjälmprydnad: Tre blommor (stänglar eller pikar).

Kollinius

Nils Nilsson (1708-83), kyrkoherde i Gällstad, 1752.
Känt: 1752
Källa: Eder 50. Eder 58. 

Sköld 1: Tre träd (med trädkronorna uppdelade i tre skikt) uppväxande från ett uppskjutande treberg.
Hjälmprydnad: En duva med olivkvist i näbben.
Sköld 2: Ett korskrönt bevingat hjärta över en skog av träd på mark.
Hjälmprydnad 2: - 
Valspråk: Am... ... rectret amici. (2)

Larsson i Ballegärde

Jöns Larsson bonde i Ballegärde, Håcksvik, 1715.
Känt: 1715
Källa: Mtl Älvsborg 1715.

Sköld: En ginbalksvis ställd och i båda ändar avhuggen lövad kvist.
Hjälmprydnad: En sexuddig stjärna.

Larsson i Bläshult 

Håkan Larsson bonde i Bläshult, Skephult, 1715.
Känt: 1715
Källa: Mtl Älvsborg 1715.

Sköld: En uppväxande planta med tre blommor och två rotblad.
Hjälmprydnad:

Larsson i Hulatorp

Jöns Larsson bonde och nämndeman i Hulatorp, Sätila, Marks härad.
Känt: 1715
Källa: Mtl Älvsborg 1715.

Sköld: En uppväxande blomma med konformat blomax och två blad.
Hjälmprydnad: Två vingar.

Lidbeck / Lijdbeck 

Andreas Lidbeck (1684-1745), kyrkoherde i Ulricehamn. Namnet stavas även Lijdbeck.
Känt: 1743
Källa: Eder 43.

Sköld: Ett uppskjutande altare med brinnande offereld under en nedskjutande strålande sol.
Hjälmprydnad: En kalk.

Lignell / Lignelius

Olof Larsson Lignell (död 1720), kyrkoherde i Tranemo.
Känt: 1719 
Källa: Eder 36. Eder 45. Eder 58.

Sköld 1: En (käklös*) döskalle.
Hjälmprydnad 1: Ett bevingat timglas. 
Sköld 2: Ett spegelmonogram av bokstäverna J L.
Hjälmprydnad 2: Ett bevingat hjärta i en hjälmkrona.

*Det var vanligt att avbilda ett kranium utan käke. Det har däremot ingen symbolisk innebörd utan bara tidens mode.

Lindberg

Nils (1674-1757), kyrkoherde i Seglora, 1720. 
Känt: 1720
Källa: Eder 37.

Sköld: En lind uppväxande från mark.
Hjälmprydnad: Två uppväxande blommor.

Lithenius

Från Stenstorp. Martinus (1638-99), kyrkoherde i B
Känt: 1697
Källa: Eder 21.

Sköld: En uppväxande blomma med två par stjälkblad.
Hjälmprydnad

Lund

Jakob Lund (Lundi), löjtnant vid Älvsborgs infanteriregemente.
Känt: 1694
Källa: Eder 215, 229.

Sköld: En hjort i språng på mark.
Hjälmprydnad: En uppskjutande harneskklädd arm svingande ett svärd.

Nilsson

Lars Nilsson bonde i Avelsås, Grovare, 1715.
Känt:  1715
Källa: Mtl Älvsborgs län 1715.

Sköld: En uppväxande blomma med djup treflikad uppvänd blomkalk och två blad.
Hjälmprydnad: -

Sandman

Johannes Sandman (1669-1728), kyrkoherde i Borås,
Känt: 1715
Källa: Mtl Älvsborg 1715; Eder 33.

Sköld: En man med vänstra sidan draperad i en mantel och i höger hand hållande en kalk, på mark.
Hjälmprydnad: En uppväxande palm.

Sigfridsson

Johan Sigfridsson fänrik vid Älvsborgs infanteriregemente.
Känt: 1697

Källa: Eder 229.

Sköld: Ett sinistervänt upprest lejon.
Hjälmprydnad: Två vingar.

Silvius

Sveno Petri (1645-1700), kyrkoherde i Od, 1697.
Känt: 1697
Källa: Eder 21.

Sköld: En kalk.
Hjälmprydnad: - 

Thorin

Johan, kapten vid Älvsborgs infanteriregemente, 1724
Känt: 1724
Källa: Eder 235.

Sköld 1: En störtad genombruten liksidig triangel delad i c:a femton delar och inneslutande en femuddig stjärna samt ovan åtföljd av en fyruddig stjärna över två femuddiga stjärnor.
Hjälmprydnad 1: -
Sköld 2: En sinistervänd pelikan ristande sitt bröst, på mark, och däröver en sexuddig stjärna.
Hjälmprydnad 2: -

Timell

Gustav 1656-1727, kyrkoherde i Hössna, 1697-20. Namnet Timell stämmar säkerligen från orten Timmele, tingsplats och gästgiveriort i Redvägs härad.
Känt: 1697
Källa: Eder 21, 33.

Sköld 1: Ett träd uppväxande från mark och åtföljd på vardera sidan av stammen av en rundel.
Hjälmprydnad 1: Tre uppväxande blommor.
Sköld 2: Två korslagda nedvända basuner över ett lågande bevingat hjärta, detta åtföljt på vardera sidan av en ros på stjälk.
Hjälmprydnad 2: En uppväxande blomma. 

Toreen

Bengt, häradsskrivare i Kinds och Redvägs härader.
Känt: 1715
Källa: Mtl Älvsborg 1715. Genealogiska Föreningens släktböcker 9, s.57. Eder 58.

Sköld 1: En sinistervänd fågel stående med lyftade vingar på en bjälkvis ställd och i båda ändar avhuggen gren.
Hjälmprydnad 1: En uppskjutande smal spets.
Sköld 2: En sinistervänd pelikan ristande sitt bröst, på mark, och däröver en sexuddig stjärna. 
Hjälmprydnad 2: En stjärna mellan två vingar.
Valspråk: Ferendum e sperandum. (version 3)

Treslow

Erik, kyrkoherde i Sätila, 1715.
Känt: 1715
Källa: Mtl Älvsborg 1715.

Sköld: En uppväxande solros.
Hjälmprydnad: Två vingar.

Turbilius

Magnus Johannis död 1694, kyrkoherde i Örby och Kinna
Känt: 1688
Källa: Eder 14.

Sköld: En kalk.
Hjälmprydnad: -

Tweet, Anders

Anders 1644-1715, lektor i Skara, 1689 kyrkoherde (Härstammade från Sjuhärad)
Känt: 1688
Källa: Eder 14, 21, 33, 43.

Sköld 1:  En sexuddig stjärna.
Hjälmprydnad 1: En stjärna mellan två palmkvistar.
Sköld 2: En kalk ovanpå en fyrkant altare. 
Hjälmprydnad 2: En uppskjutande pik mellan två vingar.

Törnsten

Eric Törnsten, kyrkoherde i Bollebygd, 1715.
Källa: Mtl Älvsborg 1715. 

Känt: 1715

Sköld: En kalk på ett altare under två uppväxande, motböjda och korslagda törnkvistar med vardera en ros på yttersidan.
Hjälmprydnad: En uppväxande törnros mellan två vingar.

Wettersten

Petrus död 1702, lektor i Skara, 1700 kyrkoherde i xxxx. Namnet antyder att släkten kommer från närheten av Vättern, inte Sjuhärad. 
Känt: 1697
Källa: Eder 21.

Sköld: En rund sten på ojämn mark ev. åtföljd av något som i gravyren bara är svagt antytt som från ovan dexter respektive sinister mot stenen nedskjutande bladliknande moln.
Hjälmprydnad: Tre uppväxande blommor.

Wimnell

Lars, kapten vid Älvsborgs infanteriregemente, 1724
Känt: 1724
Källa: Eder 235.

Sköld: Kluven, i dexter fält en av vågskuror bildad bjälke belagd med en fisk, i sinister en stolpvis ställd krönt stockfisk.
Hjälmprydnad: --

Winge / Wingius

Elias (1657-1721), kyrkoherde i Rångedala, förde v
Känt: 1697
Källa: Eder 21, 33.

Sköld 1: En balkvis ställd nedvänd vinge.
Hjälmprydnad 1: Två vingar.
Sköld 2: Ett vingpar.
Hjälmprydnad 2: En blomma uppväxande från ett hjärta mellan två vingar.

Ödman

Daniel (1689-1747), kyrkoherde i Gällstad, 1743.
Känt: 1743
Källa: Eder 45.

Sköld: En man i sid klädnad stående på en uppskjutande kulle och i höger hand hållande en stängd bok.
Hjälmprydnad: Två vingar.

Källor

  • Uppgifterna är hämtade från Svenska Heraldiska Föreningens databas Källan som finns på www.heraldik.nu.
  • Uppgifterna i Källan är i sin tur framtagna av genealogen och heraldikern Magnus Bäckmark (redaktör för Svenska släktkalendern)