Adliga släkter

Skriv Listan här tar upp dem som givits adelskap från vasatid och framåt, eller som var frälse och fortlevde in i modern tid. De flesta är dessutom introducerade på Riddarhuset.

(listan kommer så småningom - finns att läsa här https://waslingmedia.se/borasiania/adel-fran-sjuharad/)