Utmärkelser

Stefan Bede

Erhöll 2017 Svenska Heraldiska Föreningens förtjänstmedalj #45.

Lennart Wasling

Erhöll 2018 Svenska Heraldiska Föreningens förtjänstmedalj #50.

Jesper Wasling

Erhöll 2017 Svenska Heraldiska Föreningens förtjänstmedalj #46.

Henric Åsklund

Erhöll 2017 Svenska Heraldiska Föreningens förtjänstmedalj #47.

Knalledoniens orden


Hittepå-orden för hittepå-landet Knalledonien.
Hittepå-orden för hittepå-landet Knalledonien.

Borås eget låtsasriken Knalleland/Knalledonien

Vi inser, att när vi enligt Ludvig Nordström är, förtappade - eller som han skriver i Bonde-nöden (1933) "Jag kom till den dystraste och hemskaste delen av hela denna resa, knallebygden kring Borås och upp emot smålandsgränsen, en direkt motsvarighet till den mörka, trista bygden på höglandet i Jönköpings län, men värre. Ty människorna här voro ännu mer slutna, misstänksamma och ogina, ja, det ville stundom förefalla rent hatiska. Ett intryck vars riktighet så småningom vitsordades av omdömesgilla personer."

Alltså bejakar vi vår oginhet emot andra och väljer att endast hylla oss själva genom att introducera denna knalle-oren. Ännu inte utdelad, men här kan du se ett exempel målad på den tid Jesper och inte Thomas var ordförande (dvs före 2011 men efter 2002).