Medeltid

Redan under medeltiden fanns det vapenförande släkter i Sjuhärad. Bland dem kan det vara svårt att avgöra vem som hade frälse och vem som var bonde eller präst. De flesta här är helt klart frälsemän och -kvinnor, men det finns både präster och möjligen även bönder.

(listan kommer snart)