Häradet Mark

Sigill 1644.
Två korsade svärd, i vardera korsvinkeln en rundel.

Berghem

Marks kommun

Förslag
"
I rött fält en spets av guld, belagd med en röd eld, åtföljd på ömse sidor av en femuddig stjärna av guld."

Motivering

Berghems namn kommer från att byn ligger vid ett berg.

Elden ....

Fotskäl

Marks kommun

Förslag
"
I grönt en naken fot av silver, ovan en stam av guld."

Motivering

"Fot" kan komma av "bergfot," och "skäl" från platå eller avsats.

Fritsla

Marks kommun

Förslag
"
Delad av guld, vari tre blå bjälkar bildade av vågskuror, och blått, vari en stolpvis ställd vävskyttel åtföljt av två kugghjul, alla av guld."

Motivering
"Frits" är en förvrängning av "Friska" som var det äldre namnet på Häggån.Ändelsen "La" ("lo") betyder "strandäng, ängsmark". Vapnet anspelar på Winqvist mekaniska textilfabrik som skapade den moderna tätorten Fristla.

Grimmared

Varbergs kommun

Förslag
"

I fält av silver en röd viking uppstigande ur en av vågskura bildad blå stam.

Motivering
Grimmes röjning

Gunnarsjö

Varbergs kommun

Förslag

I fält av silver en röd viking uppstigande ur en av vågskura bildad blå stam."

Motivering
Gunnars röjning

Hajom

Marks kommun

Förslag
"
I svart fält en ryttare och däröver en stjärna allt av silver."

Motivering
Dopfunten visar en underlig och rikskänd version av Staffan Stalledräng.

Horred

Marks kommun

Förslag
"
I blått fält ett enhörningshuvud av silver över en av vågskura bildad stam av silver."

Motivering
"Röjningen vid (lilla) horn(-sjön)"

Namnet Horred kommer från "Hornå", vid vars strand orten ligger, och namnet anses sedan ha tagit formen Horred via "Hornarydh", "Hornerödh" och slutligen "Hornred".

Hyssna

Marks kommun

Förslag
"
I blått fält ett enhörningshuvud av silver över en av vågskura bildad stam av silver."

Motivering
Spinnrockstillverkning.

Den gamla kyrkan och stenvalvsbron över Surtan bildar centrum i en riksintressant vacker natur och kulturmiljö.

Vitormen är Torskällan och symboliserar bygdens välgång.

Istorp

Marks kommun

Förslag
"
I blått fält fem av vågskuror bildade spetsar av silver."

Motivering
Istorp nämns som socken redan 1419. Namnet har ursprungligen betydelsen "ytterst" och att det sedan blev "is" beror på dialektuttal. 

Karl Gustav

Varbergs kommun

Förslag
"
I rött fält en bjälke åtföljd ovan av en krönt vase och nedan av en svävande sparre, allt av guld."

Motivering
Socknen fick 1828 sitt namn som hyllning till Gustav IIIs son. Namnet började användas redan 1782. Se Skedeskamma

Prinsen dog redan 1783, ett år gammal. Han var hertig av Småland, därför tinkturerna rött och guld.

Kinna

Marks kommun

Antaget
"
En tre gånger delad sköld av guld och svart med tre svarta kulor i vart och ett av guldfälten och en vävskyttel av guld i vart och ett av de svarta fälten."

Registrerat
Vapnet antogs 1934 av landskommunen Kinna. Registrerat hos Riksheraldikern.

Kinnarumma

Borås kommun

Antaget
"
I grönt fält ett vingdon av guld."

Motivering
Vapnet antogs 1952 Av landskommunen Kinnarumma och är idag kommundelen Viskafors vapen. Registrerat hos Riksheraldikern.

Kungsäter

Varbergs kommun

Förslag
"
I fält av guld en blå penna mellan två svarta Sjöblad."

Motivering
"Säter"betyder "vistelseort" eller "skogsäng". Sockennamnet kom till efter det att Danmark och Sverige 1471 slöt ett fredsfördrag här. Sjöbladen finns i danska kungavapnet och i riksföreståndadaren Sten Stures vapen.

Seglora

Borås kommun

Förslag
"
I fält av silver en träkyrka och däröver en ginstam bildad av en skansskura, bägge röda."

Motivering
Segl = möjligen ett namn på vattendraget Viskan, 0ra= bebyggelse, "Byn vid Segl/Viskan"

Förslaget syftar på flytten av den gamla kyrkan till Skansen."

Skene

Marks kommun

Antaget
"
"

Registrerat
Vapnet antogs 1934 av landskommunen Kinna. Registrerat hos Riksheraldikern 1953.

Skepphult

Marks kommun

Förslag
"
I blått fält ett skepp av silver liggandes på tre rundlar (stockar) av guld. "

Motivering
Förkortning av "skipvidharhult" som betyder "skogen där man tar virke till skeppen".

Surteby- Kattunga

Marks kommun

Förslag
"
I fält av guld en röd katt ovan en blå sänkt ginström."

Motivering
Sammanslagning av de två socknarna till en, från 1820 med gemensam kyrka.

Sätila

Marks kommun

Antaget
"
Styckad i silver,vari ett blått XXX, och blått."

Registrerat
Vapnet antogs 1953 av landskommunen Sätila. Registrerat hos Riksheraldikern.

Torestorp

Marks kommun

Förslag
"
I fält av silver en blå sparre åtföljd nedan av en blå torshammare."

Motivering
Tores torp, nybygge

Tostared

Marks kommun

Förslag
"
I svart fält en rundel av silver belagd med en svart torshammare."

Motivering
Tostared nämns redan under medeltiden och år 1540 fanns det tre gårdar i byn. Namnet kommer från mansnamnet "Toste" som troligen är en kortform av "Torsten". "Red" har samma betydelse som "ryd" och betyder "röjning".

Älekulla

Marks kommun

Förslag
"
I blått fält en al uppväxande från ett treberg, allt av guld."

Motivering
Ortsnamnet kommer från "alskog" och "kulle". Byn är belägen vid höjder.

Örby

Marks kommun

Förslag
"
Riksborgen var låset till Sverige och här samlades skatteuppbörden."

Motivering
Delad av tinnskura i rött, vari ett uppkommande torn av silver, och silver, vari ett blått låsbleck.

Öxabäck

Marks kommun

Förslag
"
I svart fält en upprest tjur av guld åtföljd av sju rundlar av silver."

Motivering
Öx=fornsvenska för oxe
"Oxarnas bäck, vattendrag

Rundlarna visar på Öxabäcks sju SM-guld, färgerna är från lagets dräkt.

Öxnevalla

Marks kommun

Förslag
"
I fält av guld tre röda oxhuvuden ställda två över ett. "

Motivering.
Öx=fornsvenska för oxe
"Oxarnas betesmark

Historiska socknar

Dessa finns inte kvar utan har uppgått i andra, eller så har de bytt namn.  

Kattunga. Nu i Surteby-Kattunga.

Skedeskamma. Se Karls Gustav.

Surteby. Nu i Surteby-Kattunga.

Svänasjö. Nu i Örby.