Sockenvapen i Sjuhärad

Projekt Sockenheraldik initierades av Svenska Heraldiska Föreningen för att de "svenska socknarna riskerar att förvandlas till historia. Att sockenbegreppet håller på att frätas sönder är ingen nyhet eftersom de svenska socknarna saknar en formell funktion i samhället. Därför finns det en risk att socknarna inom en inte allt för lång framtid bara är ett vagt begrepp som endast hör historien till. Det vore synd.

Vi har startat ett stort projekt som går ut på att förse Sveriges alla socknar med heraldiska vapen. Detta för att stärka socknarnas identitet och på det sättet stärka deras chanser till överlevnad. "

Det här tycker vi är en så bra idé att vi vill ta den till Sjuhärad. Visst utbyte med vissa socknar har redan ägt rum, men de allra flesta vapen här ska endast ses som kunniga heraldikers förslag. Varje vapen är unikt (det har vi kontrollerat) och bygger på unika händelser eller egenheter för just den socken. Vi har därför inte med en kyrka för att visa på kyrkogemenskapen eller vatten och säd för att visa på jordbruksarvet eftersom det delas av precis alla kristna församlingar på denna jord. Finns symboler för detta med så syftar det på något som utmärker den socknen från alla andra i Sverige.  

I de fall en socken (municipalsamhälle/köping) har ett formellt registrerat vapen anges det tydligt. I de fall en hembygdsförening eller motsvarande har ett vapen i socknens namn anges även det tydligt. 

Om du representerar en socken (församling, hembygdsförening, byförening eller bygdegårdsförening) och vill använda vapnet är det helt ok. Använd bilden om du vill eller låt göra en ny och vackrare. Vill du förändra det så hjälper vi dig gärna
Du kan också registrera vapnet i Svenskt vapenregister. Det kostar bara 300 kronor och är en del av Svenska Heraldiska Föreningen.

Härader i Sjuhärad

  • Bollebygd
  • Gäsene
  • Kind
  • Mark
  • Redväg  
  • Veden
  • Ås