Härad Bollebygd

I svart fält en urna av guld. 

Antaget.

Björketorp

Härryda kommun

Förslag.
"I fält av guld en röd räv hållande i en grön björk."


MotiveringBjörklöv för Björk i sockennamnet samt en räv för att Rävlanda är den största tätorten.

Bollebygd

Bollebygd kommun

Förslag.
"I svart fält en tre blommor av silver uppkommande ur en urna av guld."


MotiveringBygger på häradssigillet från 1590. 

Töllsjö

Bollebygd kommun

Förslag.
"I blått fält tre kaveldun av guld."


Motivering
Kaveldunen och det blå för sjön Töll, Bladens spestform stämmer rätt bra med socknens geografi.
Namnet var ursprungligen Töllsred, "Röjningen vid (sjön) Töll"