Våra tjänster för dig och mig

Läs mer om vår expertis

Möten

Vi samlar heraldiker och härolder i Borås och Sjuhärad.

Vi samlar heraldiker och härolder i Borås och Sjuhärad.

Kunskap

Vi samlar och sprider kunskap om heraldik och vapensköldar.

Mest samlar vi på heraldik som rör och berör Sjuhäradsbygden.

Bistånd

Vi hjälper varandra med frågor som rör heraldiken och dess närliggande ämnesområden.

Kanske behöver du hjälp med att ta ett vapen? Vi hjälper dig.

Vänner

Vi samarbetar med alla heraldiker som vi kan hitta runt om i världen, främst de nordiska heraldiska föreningarna med Svenska Heraldiska Föreningen i spetsen.

Tankar om framtiden

Våra idéer inför framtiden

Heraldiska luncher
Kommer hösten 2016 att äga rum den sjunde vardagen varje månad. 
(möjligen undantaget november)

Ny hemsida
Du läser den just nu. Lanserad i augusti 2016.

Lokal vapenrulla
Vi gör en sammanställning av alla heraldiska vapen i Sjuhärad. 

Arbete pågår. 
Uppdelning i offentliga vapen, släktvapen och ordensvapen. Se Facebook för mer information. 

Sociala medier
Ständig uppdatering sker i våra konton på Facebook, Twitter och Instagram.

Firande av framstående heraldiker
Tankar finns. Inget klart. 

Föreläsningar och workshops
Tankar finns. Inget klart.